Budżetowanie

Budżetowanie to proces polegający na sporządzaniu, zatwierdzaniu i kontroli budżetu firmy. Budżetowanie jako instrument służący na potrzeby wewnętrzne spółki, może być kształtowany w dowolny sposób. Z uwagi na konieczność sporządzenia rocznych budżetów w formie sprawozdań finansowych, przy tworzeniu systemu budżetowania w firmie zaleca się zachowanie pewnych podstawowych zasad. Zastosowanie tych zasad pozwala stworzyć uniwersalny model struktury budżetu głównego. Przy tworzeniu budżetu głównego
biuro rachunkowe Katowice będzie najlepszym doradcą. Na budżet główny składają się dwa podstawowe rodzaje budżetów cząstkowych: budżet operacyjny i budżet finansowy.

Wskaźniki finansowe