Budżetowanie jako wartość dla akcjonariuszy

Koncepcja budżetowania wartości dla akcjonariuszy spółki została zaprojektowana na założeniu, że podstawowym celem działania firmy jest maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy. Powyższe stwierdzenie dotyczy nie tylko obecnej wartości spółki ale również potencjalnych możliwości wzrostu w przyszłości. Zaleca się w ramach tej koncepcji przeprowadzenie weryfikacji założeń budżetowych przez
biuro rachunkowe Katowice przy zastosowaniu analizy wartości dla akcjonariuszy firmy. Analizę wartości dla akcjonariuszy należy przeprowadzać w układzie realizowanych i wprowadzanych projektów a nie danego okresu budżetowego. Takie założenie analizy możliwości zmian np. w budżecie zysku operacyjnego będzie związane z koniecznością prześledzenia jaki wpływ będą miały te zmiany na przebieg poszczególnych projektów a w konsekwencje na wartość firmy dla akcjonariuszy w długim horyzoncie czasowym.

Wskaźniki finansowe