Budżetowanie kosztów operacyjnych Budżetowanie w przekroju działań może być zastosowane tylko do części kosztów operacyjnych tzn. do kosztów realizowania działań. Nie ma natomiast zastosowania przy tworzeniu budżetu kosztów surowców (materiałów bezpośrednich), drugiej grupy kosztów wyodrębnionych w rachunku kosztów działań. Koncepcja ta nie proponuje nowych rozwiązań dla tworzenia budżetu przychodów.
W problematyce tworzenia budżetu zysku operacyjnego koncepcja budżetowania w przekroju działań zajmuje bardzo znaczące ale tylko częściowe zastosowanie. Praktyczna realizacja budżetu zysku operacyjnego w przekroju działań wymaga utworzenia
biura rachunkowego Katowice i ciągłego uaktualniania szczegółowego modelu istniejących działań.

Wskaźniki finansowe