Budżetowanie kosztów stałych

Metoda tworzenia budżetów w przekroju działań znajduje zastosowanie przy realizacji budżetu kosztów uznawanych w znacznej mierze za koszty stałe. Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania w ramach projektu wskazuje na działania podstawowe, generujące wartość dodaną jako podstawowy obszar zastosowań budżetowania w przekroju działań. Obszaru ten obejmuje działania związane z wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i marketingiem oraz serwisem po sprzedażowym. Dodatkiem do koncepcji budżetowania w przekroju działań jest koncepcja budżetowania opartego na priorytetach. Przeznaczona jest do tworzenia budżetów działań nie wpływających w znacznym stopniu na
biuro rachunkowe Katowice w wypracowaniu wartości dodanej. Do działań takich zaliczono: obsługę administracyjną i prawną, przetwarzanie danych, itp. Koncepcja ta sprowadza się do wykorzystania mechanizmu pozwalającego na uwzględnienie w budżecie środków na realizację działań o najwyższym priorytecie z punktu widzenia strategii spółki.

Wskaźniki finansowe