Budżetowanie w spółkach kapitałowych

Patrząc z perspektywy rachunkowości zarządczej budżetowanie w spółkach kapitałowych jest instrumentem służącym, do przedstawienia wpływu jaki mają podejmowane w nich decyzje na wyniki ekonomiczno-finansowe spółek. Proces budżetowania jest realizowany poprzez sporządzenie dwóch dokumentów: budżetu oraz sprawozdania z wykonania budżetu, przygotowane przez
biura rachunkowe Katowice. Budżet to dokumentem, który przedstawia wpływ na wyniki ekonomiczno-finansowe firmy przyszłych decyzji jakie mają być podjęte w określonym przediale jego działalności, w określonym okresie czasu i przy założonych warunkach otoczenia.

Wskaźniki finansowe