Budżetowanie w systemie zarządzania

Na bazie sformułowanych założeń ogólnego modelu współczesnego budżetowania
biuro rachunkowe Katowice opracowało koncepcje budżetowania wbudowane w całościowy system zarządzania. Autorzy modelu zaproponowali równoległe funkcjonowanie dwóch modeli budżetowania: budżetowanie w przekroju działań oraz budżetowania opartego na priorytetach. Budżetowanie w takim układzie funkcjonuje w bardzo ścisłym powiązaniu z instrumentami opartymi na analizie działań takich jak: mapa działań, przebudowa wewnętrznych procesów, rachunek kosztów działań oraz analiza rentowności w przekroju klientów. Model budżetowania w przekroju działań opiera się na dokładnym określeniu powiązań między działaniami oraz czynnikami opisującymi te działania, a finansowym aspektem wykorzystania zasobów firmy do ich realizacji. Głónym założeniem jest sposób rozpatrywania działań, ich kosztów i efektów jakie przynoszą, niezależnie od jednostek które są odpowiedzialne za ich wykonanie. Dzięki temu ułatwiona jest analiza wpływu konkretnych decyzji (założeń budżetowych) na różne aspekty i obszary działalności firmy.

Wskaźniki finansowe