Budżetowanie w układzie funkcjonalnym

Kolejny etap daje zestawiane pakietów decyzyjnych w układzie funkcjonalnym, a następnie szeregowanie tych pakietów według przyznanego priorytetu. Kwestia roztrzygająca, które pakiety decyzyjne zostaną uwzględnione w budżecie, zależy od wysokości przyznaczonych na realizację danej funkcji środków. Podczas analizy założeń koncepcji tworzenia budżetów opartych na priorytetach znaleźć można wiele podobieństw do koncepcji budżetowania „od zera”. Podstawowym elementem rozróżniającym te dwie koncepcje jest podkreślenie innego aspektu koncepcji. W koncepcji budżetowania „od zera” podstawowym założeniem jest ustalenie wielkości budżetowych od podstaw bez powiązania z danymi historycznymi, podczas gdy w koncepcji budżetowania opartego na priorytetach konieczność takiego podejścia do tworzenie budżetu nie jest podkreślana. Powyższe koncepcje, niezależnie od sposobu uzyskania danych o wysokości kosztów działań
biuro rachunkowe Katowice w ramach danego pakietu decyzyjnego, proponuje analogiczne procedura wyboru działań, które zostaną zgodnie z budżetem sfinansowane.

Wskaźniki finansowe