Cechy budżetowania

Z przedstawionymi tutaj celami porównano cechy tradycyjnego budżetowania jakie wykształcone zostały w praktyce gospodarczej. Wynikiem tego porównania było sprawozdanie wykonane przez konsorcjum. Wskazanie elementów systemu budżetowania, które powinny ulec gruntownej zmianie w nowych koncepcjach, tak by mogły one odpowiadać współczesnym wymaganiom. Wnioski sformułowane przez
biuro rachunkowe Katowice na podstawie analizy założeń tradycyjnego budżetowania na tle warunków działania współczesnych firm były następujące: wymogów stawianych budżetowaniu nie spełnia nawet najlepszy system budżetowania, natomiast powinny być one realizowane poprzez całościowy zaawansowany system zarządzania, którego współczesny system budżetowania będzie integralną częścią. Powinien być to system, w ramach którego wszystkie wykorzystywane instrumenty są wzajemnie z sobą skoordynowane i wzajemnie się uzupełniają.

Wskaźniki finansowe