Efektywność budżetowania

Efektywność wprowadzanych zmian jest zależy w dużym stopniu od tego jak uwidoczniona będzie wielkość marnotrawstwa oraz miejsca, w których ono występuje. Przy czym pod tym określeniem rozumie się obecnie nie tylko ewidentnie złe wykorzystanie zasobów, ale także koszty tych działań które nie generują wartości dodatniej lub kosztów ponosionych w związku z niepełnym wykorzystaniem posiadanych zdolności.
Budżetowanie traktowane jest jako ważny instrument wspomagający kształtowanie zachowań pracowników. Główne działania wspierania proinnowacyjnych zachowań w procesie budżetowania upatruje
biuro rachunkowe Katowice m.in. w: dobrej komunikacji założeń strategicznych w fazie opracowania koncepcji budżetowych, wspólnej pracy nad budżetami w poszczególnych grupach roboczych, kierowanie się w tworzeniu budżetów wielkością zróżnicowanych mierników oceny dotyczących różnych aspektów działań jak również poprzez ocenę działań poszczególnych pracowników na podstawie wyników całej firmz oraz wkładu danej osoby w doskonalenie jego działalności.

Wskaźniki finansowe