Efektywność działań przedsiębiorstwa

Ujęcie efektywności działań spółki, pomoże nie tylko w ocenie wielkości zużywanych zasobów ale również produktywność poszczególnych procesów, ich rezultatów oraz roli jaką pełni budżetowanie w realizacji strategii spółki.
Proces alokacji przeprowadzany w przekroju działań proponuje się udoskonalić przez przyjęcie zróżnicowanych cykli czasowych. Pozwoli to zwiększyć elastyczność procesu budżetowania i może przynieść szczególnie widzoczne efekty w przypadku konieczności częstego podejmowania działań okresowych np. inicjatyw wprowadzania zmian.
Ciągłe doskonalenia działalności to jeden z ważnych celów spółki, którego realizację współczesne
biuro rachunkowe Katowice musi wspierać. Przyjmując za słuszne to twierdzenie należy uwzględnić fakt, że głównym czynnikiem wpływającym obecnie na zmiany w spółkach są wymagania otoczenia, a przede wszystkim oczekiwania klientów oraz działania konkurencji. Stąd też założenia budżetowe muszą uwzględnić konieczność ciągłego wprowadzania takich zmian.

Wskaźniki finansowe