Elementy systemu budżetowania

Kluczowymi elementami zaawansowanego systemu budżetowania uznano:
- nastawione na zewnątrz i ukształtowane przez rynek cele,
- wykorzystanie strategii do wyznaczania kierunku działania i doskonalenia,
- racjonalne gospodarowanie zasobami polegające na zrozumieniu procesów i działań oraz ich kosztów i efektów,
- ciągłe planowanie, doskonalenie i zapobieganie marnotrawstwu,
- zrównoważony zestaw mierników oceny,
- uproszczona, elastyczna i reagująca struktura,
- nacisk na komunikację, pracę w grupie oraz zaangażowanie.

Proponowane ujęcie budżet jest integralnym elementem cyklicznego procesu zmierzającego do doskonalenia działań firmy. Podstawą analizy staje się baza danych o wykonywanych działaniach, zasobach jakie zużywają oraz efektach jakie przynoszą.
Informacje zgromadzone w bazie danych wykorzystywane są w czterech powiązanych obszarach: analizie kosztów według produktów i klientów, przebudowie procesów, budżetowaniu i zarządzaniu zasobami oraz pomiarowi wykonania.
Budżetowanie w ramach takiego całościowego systemu może realizować
biuro rachunkowe Katowice wg przyjętych wymagań. Oznacza to jednak określone konsekwencje dla przebiegu procesu budżetowania, a w szczególności dla procesu budżetowania operacyjnego.

Wskaźniki finansowe