Inwestycje kapitałowe, inwestycje pieniężne, instrumenty finansowe, inwestycje finansowe

Inwestycja to lokata pieniężna, której zadaniem i celem jest tworzenie dochodu. Każda inwestycja pociąga za sobą pewne ryzyko: wymaga określonego początkowego wydatku w zamian za niepewne przyszłe zyski. Omówione są tutaj metody wyboru inwestycji, które przyniosą w przyszłości maksymalną stopę zwrotu przy możliwym do zaakceptowania poziomie ryzyka. Analiza inwestycji wykonana przez
biuro rachunkowe Katowice pozwala zminimalizować poziom ryzyka.

Przedmiotem analizy będą instrumenty finansowe, takie jak: akcje zwykłe i uprzywilejowane, obligacje, opcje kupna i sprzedaży, kombinacje opcji, kontrakty futures na zakup tradycyjnych towarów, finansowe kontrakty futures oraz inne aktywa, a także związane z nimi wszelkiego rodzaju ryzyko.

Przedstawione zostaną również rynki, na których instrumenty te są notowane, prawa regulujące obrót tymi walorami, sposoby konstruowania zdywersyfikowanego portfela i inne metody zarządzanie aktywami inwestycyjnymi. Można powiedzieć, że są to informacje dla wszystkich tych, którzy chcieliby stać się bogatsi, ale jednocześnie niechętnie podejmują ryzyko.

Wskaźniki finansowe