Koncepcje budżetowania

W jedenym z projektów realizowanych przez konsorcjum zostały opracowane nowe koncepcje budżetowania. Podstawą prac, zmierzajacych w tym kierunku, stała się lista wymagań jakie musi spełniać system budżetowania aby odpowiadać współczesnym wymogą firm. Zaliczone do niej została konieczność docelowego osiągnięcia następujących charakterystyk:
1. Uwzględnienie w systemie budżetowania konieczności realizacji całościowej strategii, która zapewni osiągnięcie celów w różnych aspektach działalności, nie tylko w aspekcie finansowym.
2. Ścisłe powiązanie wielkości wykorzystywanych zasobów z efektami jakie są w ten sposób uzyskiwane.
3. Wspomaganie procesu ciągłych zmian poprzez zmniejszenie stopnia w jakim wykorzystywane są dane historyczne, a skoncentrowanie się na szukaniu coraz bardziej lepszych i bardziej efektywnych sposobów realizacji wymagań otoczenia.
4. Wzmacniania zachowań pracowników w kierunku realizacji przyjętych celów całej fimry, a nie poszczególnych obszarów działalności.
5. Realizacja budżetowania w sposób przedstawiony przez
biuro rachunkowe Katowice zapewnia uzyskanie wartości dodanej czyli korzyści z budżetowania muszą przewyższać koszty związane z działalnością tego systemu.

Wskaźniki finansowe