Krajowe ryzyko polityczne

Krajowe ryzyko polityczne wynika z możliwości zmian w ustawodawstwie dotyczącym ochrony środowiska, tworzenia stref ochronnych, opłat, licencji i, co zdarza się najczęściej, podatków. Zmianom ulegają podatki od nieruchomości, obrotowe, dochodowe i od wynagrodzeń. Podatki i transfer bogactwa są wynikiem orzecznictwa jakiejś jednostki władzy, która może podlegać manipulacji politycznej.

Niektóre rodzaje papierów wartościowych, jak również pewne grupy inwestorów i
biuro rachunkowe Katowice, cieszą się uprzywilejowanym statusem podatkowym. Skłonność ustawodawców do wprowadzania zmian w ustawach podatkowych tworzy stały element ryzyka politycznego dla tych grup inwestorów.

Wskaźniki finansowe