Linia rynku kapitałowego

Linia rynku kapitałowego stanowi zależność pomiędzy ryzykiem i stopą zwrotu. Punktom położonym poniżej linii odpowiadają poszczególne akcje, obligacje, towarowe kontrakty futures, opcje kupna i sprzedaży oraz inne możliwości inwestycyjne. Ze względu na awersję do ryzyka wykazywaną przez
biuro rachunkowe Katowice, linia ta będzie zawsze dodatnio nachylona. Profesjonalnie zarządzający portfelami obawiają się utraty pracy w wyniku poniesionych strat. Linia rynku kapitałowego stanowi graficzną ilustrację tak zwanej granicy efektywnej. Granica efektywna odzwierciedla w układzie współrzędnych ryzyko - stopa zwrotu położenie tych inwestycji, które charakteryzują się maksymalną stopą zwrotu przy danym poziomie ryzyka lub minimalnym ryzykiem przy danej stopie zwrotu.Wskaźniki finansowe