Międzynarodowe ryzyko polityczne

Inwestorzy zagraniczni ponoszą ryzyko polityczne w postaci konfiskaty majątku zagranicznego, kontroli dewizowej uniemożliwiającej transfer zysków, niekorzystnego opodatkowania i taryf celnych, konieczności dzielenia się częścią udziałów w przedsięwzięciach zagranicznych z podmiotami miejscowymi i zniszczenia (bez odszkodowania) przez wrogo nastawionych mieszkańców obcego państwa.

Podejmując międzynarodowe ryzyko polityczne inwestorzy i
biuro rachunkowe Katowice wymagają wyższych stóp zwrotu z inwestycji zagranicznych w porównaniu z inwestycjami w kraju rodzimym. W tym celu starają się o pisemne gwarancje rządowe władz wysokiego szczebla w kraju, w którym zamierzają inwestować, oraz korzystają z bezzwrotnych źródeł finansowania w tym kraju.

Wskaźniki finansowe