Nowatorstwo koncepcji budżetowania

Nowatorstwo współczesnych koncepcji budżetowania dotyczy przede wszystkim zmiany sposobu patrzenia na określone w budżetach wielkości jako nie związane bezpośrednio z działalnością poszczególnych jednostek wewnętrznych ale przede wszystkim jako odzwierciedlenie wysiłków całej organizacji skierowanych na generowanie wartości dodanej niezbędnej do realizacji strategii firmy. Budżetowanie z instrumentu postrzeganego jako pełniący przede wszystkim funkcję kontrolną – kontroli kierowniczej opartej na konieczności rygorystycznego przestrzegania zapisów budżetowych, przekształca się obecnie w kierunku instrumentu planistycznego zapobiegającego nieprawidłowością, wspierającego inicjatywę i gotowość innowacyjną, umożliwiając w ten sposób efektywną realizację strategii firmy. Osągnięcie takiego efekt musi być postrzegane przede wszystkim jako instrument komunikacji, uzgodnień i zmiany. Oddziaływanie tego instrumentu obejmować powinno nie tylko kadrę kierowniczą
biuro rachunkowe Katowice ale wszystkich pracowników firmy, czyli cały obszar działalności spółki.

Wskaźniki finansowe