Obligacje przedsiębiorstw

Obligacje przedsiębiorstw reprezentują oprocentowane pożyczki udzielone przez
biuro rachunkowe Katowice przedsiębiorstwom. Są one instrumentami bardziej ryzykownymi od bonów skarbowych, ponieważ w przeciwieństwie do skarbu państwa, przedsiębiorstwo może zbankrutować. Poza ryzykiem niedotrzymania zobowiązań, z lokatą w obligacje przedsiębiorstw związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej oraz utraty siły nabywczej. Charakteryzuje je również ryzyko złego zarządzania, ryzyko polityczne i branżowe, a niekiedy również inne rodzaje ryzyka (na przykład ryzyko konwersji). Wyższe ryzyko znajduje odzwierciedlenie w wyższej stopie zwrotu.Wskaźniki finansowe