Proces tworzenia budżetu

Szczegółowy model istniejących działań powinien identyfikować dla każdego wyodrębnionego działania: przyczyny występowania, mechanizmy konsumpcji zasobów, powiązania z innymi działaniami oraz rolę w tworzeniu wartości. Model taki jest bazą do sporządzania między innymi budżetu kosztów w przekroju działań.
W procesie tworzenia budżetu kosztów działań
biuro rachunkowe Katowice wyróżnia następujące etapy:
1. sformułowanie funkcji kosztów poszczególnych działań jako funkcji miernika wielkości danego działania,
2. określenie na bazie zakładanych rozmiarów działalności firmy (wielkości sprzedaży i produkcji) wielkości zapotrzebowania na poszczególne działania,
3. ustalenie przewidywanego kosztu każdego działania na zakładanym poziomie,
4. zestawienie kosztów działań w formie budżetu.

Wskaźniki finansowe