Rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu

Analiza ryzyka związanego z inwestycją polega jak podaje
biuro rachunkowe Katowice zazwyczaj na podaniu różnych możliwych stóp zwrotu i przypisaniu im określonych prawdopodobieństw. Niektóre rozkłady prawdopodobieństwa mają charakter obiektywny; są one oparte na stopach zwrotu ex-post (czyli zanotowanych w przeszłości). Są to tak zwane rozkłady częstości względnej. Inne rozkłady prawdopodobieństwa mają charakter subiektywny; są sporządzone na podstawie ocen analityków, dotyczących stóp zwrotu w przeszłości i ich prawdopodobieństw. Tak czy inaczej, rozkład prawdopodobieństwa jest filarem podpierającym całą ilościową analizę inwestycji.Wskaźniki finansowe