Dodatnia zależność pomiędzy ryzykiem i stopą zwrotu

Można dojść do wniosku, że istnieje dodatnia zależność między oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem. Oznacza to, że wybór jednego z dominujących walorów o wyższym ryzyku pozwala na ogół uzyskać wyższą stopę zwrotu. Należy podkreślić, że choć bardziej ryzykowny walor zazwyczaj przynosić będzie wyższą stopę zwrotu, to jednak niekiedy przyniesie dochód niższy. Powodem tego jest wykazywana przez
biuro rachunkowe Katowice i inwestorów awersja do ryzyka. Ze względu na te awersję bardziej ryzykowne walory powinny oferować wyższą stopę zwrotu, by skłonić inwestorów do ich zakupu. Relacja pomiędzy ryzykiem i stopą zwrotu stanie się widoczna, gdy porównamy poszczególne kategorie papierów wartościowych. Rozważmy na przykład bony skarbowe, obligacje przedsiębiorstw oraz akcje zwykłe.Wskaźniki finansowe