Ryzyko konwersji

Jak twierdzi
biuro rachunkowe Katowice ryzyko wcześniejszej spłaty i ryzyko konwersji są pod dwoma względami do siebie podobne. Po pierwsze, oba te rodzaje ryzyka są rezultatem postanowień umownych umieszczonych w pierwotnych warunkach emisji. Po drugie, obie te klauzule wywierają wpływ na zmienność stopy zwrotu (ryzyko) dla danego papieru wartościowego. Ryzyko konwersji jest ta częścią całkowitej zmienności stopy zwrotu z obligacji zamiennej lub zamiennej akcji uprzywilejowanej, która odzwierciedla możliwość konwersji danego waloru na akcje zwykłe emitenta w okresie lub na warunkach, które będą niekorzystne dla inwestorów.

Wskaźniki finansowe