Ryzyko płynności

Ryzyko płynności stanowi tę część całkowitej zmienności stopy zwrotu, która wynika z udzielonego dyskonta lub prowizji płaconej w celu szybkiego dokonania sprzedaży danego waloru.

Instrumenty o doskonałej płynności są łatwo zbywalne i ich sprzedaż nie pociąga za sobą kosztów. Instrumenty oferowane przez
założenie spółki Katowice są łatwo zbywalne. Instrumenty niepłynne są trudne do zbycia - przy ich sprzedaży innemu inwestorowi trzeba pogodzić się z niższą ceną lub zapłacić prowizję. Im mniej płynny dany walor, tym większą prowizję trzeba zapłacić lub tym większego dyskonta udzielić, aby szybko ów walor sprzedać.