Ryzyko polityczne

Ryzyko polityczne jak ustaliło
zakładanie spółki sp. z o.o. Katowice związane jest z możliwością wykorzystania słabszej politycznie grupy przez grupę politycznie silniejszą. Walka różnych grup o poprawę swojej relatywnej pozycji zwiększa zmienność stopy zwrotu z danych papierów wartościowych. Niezależnie od tego, czy zmiany, które powodują ryzyko polityczne, mają podłoże w interesach politycznych czy gospodarczych, wynikająca z nich zmienność stopy zwrotu jest nazywana ryzykiem politycznym, o ile ma związek z władzą ustawodawczą, wykonawczą lub sądowniczą.