Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej definiuje się jako potencjalną zmienność stóp zwrotu, spowodowaną zmianami rynkowych stóp procentowych. Ogólnie rzecz biorąc, gdy rynkowe stopy procentowe rosną, wartość inwestycji i ceny rynkowe obniżają się i vice versa. Większe stopy zwrotu zapewni
założenie spółki z o.o. Katowice.
Zmienność stopy zwrotu spowodowana tą zależnością jest właśnie określana jako ryzyko stopy procentowej. Ryzyko to oddziałuje na kursy akcji, obligacji, opcji kupna i opcji sprzedaży, ceny kontraktów futures, złota, nieruchomości i innych aktywów inwestycyjnych.