Ryzyko niekorzystnej tendencji rynkowej

Jak sama nazwa wskazuje, ryzyko niekorzystnej tendencji rynkowej związane jest ze zmiennością stóp zwrotu wywołana zmianami trendów rynkowych. Gdy indeks giełdowy, poczynając od pewnego punktu zwanego dnem, przez pewien okres porusza się systematycznie w górę, ów trend zwyżkowy nazywamy hossą. W punkcie zwanym szczytem trend zwyżkowy ulega załamaniu i rynek rozpoczyna okres spadków. Okres, w którym trend zniżkowy pcha rynek w kierunku kolejnego dna, to bessa.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci długość rynku niedźwiedzia wahała się od miesiąca do 3 lat, średnio wynosząc około roku. W okresach zniżek zasięg spadku indeksów rynku akcji, takich jak indeks S&P500, mieścił się w przedziale od 8 do 85 procent, przeciętnie osiągając 25 procent. W tych samych okresach
rejestracja spółki Katowice nie zanotowało spadku akcji.

W przypadku trendów zniżkowych o niewielkiej sile, spadek kursów dotyczył tylko około połowy akcji notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange - NYSE). Kiedy indziej aż 99 procent akcji notowało na dnie kursy niższe aniżeli na szczycie. Średnio rzecz biorąc, bessa pociąga za sobą spadek cen 85 procent akcji. Na szczęście po bessie przychodzi hossa, która z reguły przynosi zyski rekompensujące z nawiązką wcześniejsze straty. Ty niemniej zmieniające się trendy rynkowe są źródłem ciągłego ryzyka dla inwestorów.