Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione przez
biuro rachunkowe Katowice, obrazuje wyniki będące efektem faktycznie podjętych decyzji w rzeczywistych warunkach otoczenia – najczęściej w zestawieniu z wielkościami ustalonymi w budżecie. Zmiany w sposobie działania firmy oraz wspomagające je nowe instrumenty rachunkowości zarządczej, wpłynęły na zmianę podejścia do systemów budżetowania operacyjnego. Zaczęły się pojawiać coraz bardziej krytyczne głosy na temat tradycyjnego budżetowania we współczesnych warunkach.

Wskaźniki finansowe