Współczesne koncepcje budżetowania

Zaprezentowane współczesne koncepcje budżetowania pokazują, że poszukiwanie możliwości dalszego ulepszania procesu budżetowania mogą być prowadzone w różnych kierunkach. Prace modyfikujące proces budżetowania mogą dotyczyć metod i środków działania, jak i funkcji jakie pełnić powinno w procesie budżetowania rocznego w firmie. Zmiany zachodzące w warunkach otoczenia spółki oraz zmiany zachodzące w samych spółkach powodować będą, że proces budżetowania w sposób nieustający będzie się zmieniać i udoskonalać. Reasumując współczesne metody budżetowania należy stwierdzić, że zdecydowanie zmieniły tradycyjnie prezentowane podejście
biuro rachunkowe Katowice do budżetowanie kosztów.

Wskaźniki finansowe