Wykorzystanie budżetu w praktyce

Sposób wykorzystania tradycyjnego budżetowania w praktyce, jest coraz częściej postrzegane jako uciążliwa procedura hamująca gotowość innowacyjną pracowników i ograniczająca możliwości reagowania na zmiany obserwowane w otoczeniu firmy. Wnioski te stały się przyczynkiem do rozpoczęcia prac nad nowymi koncepcjami budżetowania, w tym przede wszystkim budżetowania operacyjnego. Największy wpływ na koncepcje budżetowania operacyjnego miał program badawczy realizowany przez firmę Consortium for Advanced Manufacturing International (CAM-I), które jest międzynarodowym konsorcjum skupiającym innowacyjne firmy różnych branż, w tym największe
biuro rachunkowe Katowice .

Wskaźniki finansowe